Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Οι... κακοί άνθρωποι των τυπογραφείων

 


Το 1977 ο Νικόλαος Γ. Κούτρας-Λασπιώτης εξέδωσε με δικά του έξοδα στην Αθήνα τη φιλοσοφική του πραγματεία με τίτλο "Ό,τι αγνοεί ο άνθρωπος" (Alle ubersezugsrehte vorbehalten). Στη σελίδα τίτλου φρόντισε να υπάρχει ένα μικρό δακτυλογραφημένο σημείωμα που... στάζει φαρμάκι και αμφισβήτηση για το ρόλο των τυπογράφων έναντι των προθέσεων των συγγραφέων: 

"Προσέχετε μόνον το περιεχόμενον, διότι παν σφάλμα οφείλεται εις εσκεμμένην ενέργειαν κακών ανθρώπων, εν τω τυπογραφείω"

Δεν υπάρχουν σχόλια: