Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Το ΠΑΣΟΚ και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (1)

Επειδή βέβαια πιο εύκολο είναι να αντιπολιτεύεσαι μια ανίκανη κυβέρνηση από το να πολιτεύεσαι ως ικανή....
Επειδή ως κυβέρνηση συνήθως ασθενεί η μνήμη σου....
Επειδή ως αντιπολίτευση θεωρείς σημαντικά πράγματα που ως κυβέρνηση τα θεωρείς δευτερεύοντα...
Επειδή πολλά είπε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως αντιπολίτευση, αλλά τώρα ως κυβέρνηση βουβαίνεται....

Ας του θυμίσουμε τις θέσεις του για να ζητήσουμε τα έργα του

[Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα προβλήματα των εργαζόμενων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ιούνιος 2009]

«Για τη λειτουργία αναβαθμισμένων, σύγχρονων και ποιοτικών ελληνικών βιβλιοθηκών, απαιτούνται:
1. Η άμεση αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος των ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με την συνέχιση της απασχόλησης των συμβασιούχων εργαζόμενων και με ταυτόχρονη κάλυψη των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού που διαθέτουν.
2. Η χρηματοδότηση με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στις επιμέρους Βιβλιοθήκες, και συλλογικά, μέσω του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ( ΣΕΑΒ- HEAL- Link).
3. Η έμπρακτη στήριξη της ανάπτυξης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε νέους τομείς, όπως η δημιουργία Ιδρυματικών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Αποθετηρίων, Ψηφιακών συλλογών, προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας και Δια-βίου Μάθησης κ.α.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας συνεκτικής Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: