Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Αυτός κι ο άλλος (θεατρική δοκιμή για το Νάρκισσο)


Σκηνή 1η:
Α: (στον Β) Ποιος είναι αυτός; (δείχνει τον Γ)
Β: (Στον Α) Αυτός ή ο άλλος; (δείχνει εναλλάξ τον Γ και τον Δ)
Γ. (Στον Δ) Εμένα είπε «αυτό» αυτός; (δείχνει τον Α)
Δ. (Στον Γ) Και ο άλλος (δείχνει τον Β)
Β. (Στον Α.) Εμένα είπε «άλλο» αυτός; (δείχνει τον Δ)
Α. (Στον Β) Αυτός (δείχνει τον Δ) ή ο άλλος; (Δείχνει τον Γ)
Γ. (Στον Δ) Εμένα είπε «άλλο» αυτός; (Δείχνει τον Β)
Δ. (στον Γ) Αυτός (Δείχνει τον Α) ή ο άλλος; (Δείχνει τον Β)
Γ. (Στον Δ) Ο άλλος είναι αυτός (δείχνει τον Α)
Δ. (Στον Γ) Αυτός είναι ο άλλος (δείχνει τον Β)
Α. (Στον Β) Εμένα είπε «άλλο» αυτός; (δείχνει τον Γ)
Β. Ο άλλος (δείχνει τον Δ)
Α. (Στον Β) Εσύ είσαι ο άλλος. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος (Δείχνει τον Δ) και ο άλλος είναι αυτός (Δείχνει τον Γ)
Β. (Στον Α.) Εγώ είμαι αυτός. Εσύ είσαι ο άλλος. Ο άλλος είναι αυτός (Δείχνει τον Δ) και αυτός είναι ο άλλος (Δείχνει τον Γ)
Δ. (Στον Γ) Εγώ δεν είμαι αυτός που λέει ο άλλος (Δείχνει τον Α).
Γ. (Στον Δ) Αυτός (δείχνει τον Β).
Β. (Στον Γ) Εγώ είμαι ο άλλος
Α. (Στον Δ) Αυτός (δείχνει τον Β)
Δ (Στον Α) Ο άλλος (δείχνει τον Γ)
Α. (Στον Β) Ποιος είναι αυτός; (δείχνει τον Γ)
Β. (Στον Α) Ο άλλος (Δείχνει τον Δ)
Γ. (Στον Δ) Εμένα είπε άλλο αυτός; (δείχνει τον Α)
Δ. (Στον Γ) Ο άλλος (δείχνει τον Α.)
Γ. (Στον Δ) Κι ο άλλος; (δείχνει τον Β)
Δ. (Στον Γ) Κι αυτός (Δείχνει τον Β)
Β. (Στον Δ) Εγώ είμαι ο άλλος που λέει ο άλλος (δείχνει τον Γ) και κανένας άλλος
Α. (Στον Γ) Εγώ είμαι ο άλλος που λέει ο άλλος (δείχνει τον Δ) και κανένας άλλος
Δ. (Στον Β) Εγώ είμαι ο άλλος που λέει ο άλλος (δείχνει τον Α) και κανένας άλλος
Γ. (Στον Α) Εγώ είμαι ο άλλος που λέει ο άλλος (δείχνει τον Β) και κανένας άλλος

Σκηνή 2η:
Ε. (Στον Α) Ποιος είναι αυτός; (Δείχνει τον Β)
Α. Ποιος;
Ε. Αυτός! (Δείχνει τον Β)
Α. Ο άλλος
Ε. Όχι ο άλλος (δείχνει τον Γ). Αυτός σου λέω (δείχνει τον Β)
Α. Ο άλλος.
Ε. Ο άλλος είναι αυτός (δείχνει τον Γ)
Α. Αυτός (δείχνει τον Γ) είναι ο άλλος
Ε. Όχι αυτός (δείχνει τον Γ) ο άλλος
Α. Ποιος άλλος;
Ε. Αυτός (δείχνει τον Β)
Α. Αυτός είναι ο άλλος

Σκηνή 3:
Β. Ποιος είναι αυτός (Δείχνει τον Ε) που είναι με τον άλλο;
Γ. Ποιον άλλο;
Β. Αυτόν (δείχνει τον Α)
Γ. Αυτός (δείχνει τον Α) δεν είναι αυτός
Β. Ποιος είναι αυτός; (δείχνει τον Α)
Γ. Δεν είναι αυτός, αυτός (δείχνει τον Α). Είναι ο άλλος
Β. Ποιος είναι ο άλλος;
Γ. Αυτός (δείχνει τον Α)
Β. Κι αυτός; (δείχνει τον Ε)
Γ. Ο άλλος

***
ο πίνακας έχει τίτλο "Narcissus" και είναι της Ivana de Vivanco 

Δεν υπάρχουν σχόλια: