Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Εν είδει προλόγου...

...
Συνέχεια προσωπική στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε μαρασμό. Ένα ιστολόγιο καταρχήν βιβλιοθηκονομικό, αλλά όχι αποκλειστικά. Μία εφημερίδα τοίχου, παρά ένα προσωπικό ημερολόγιο. Αφιερωμένο σε όσους αγωνίζονται για μια επώδυνη αξιοπρέπεια και όσους δεν παίζουν κρυφτό στην αλήθεια. Επώνυμες και όχι ψευδώνυμες ή ανώνυμες οι θέσεις και οι απόψεις. Επίσης σαφείς και γιατί όχι απόλυτες. Συνδιαλέγονται, αλλά δεν διαπραγματεύονται. Και στην τόλμη τους κρίνονται.
Συνέχεια λοιπόν…

Δεν υπάρχουν σχόλια: