Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Στις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις/διαφημίσεις έργων με κοινή χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικού δημοσίου είναι πάγια η φράση "το έργο γίνεται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Δεδομένου ότι ο "συγχρηματοδότης" δεν είναι ο βασικός χρηματοδότης, αλλά αυτός που "βάζει" τα λιγότερα, μήπως το ορθό θα ήταν η φράση να είναι "το έργο γίνεται με συγχρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου";

Βέβαια. Αλλά τότε θα πάσχαμε επικοινωνιακά, καθώς θα γινόταν αντιληπτό ότι ό,τι διαφημίζεται (εκπαίδευση, δρόμοι, βιβλιοθήκες, προγράμματα, εκσυγχρονισμός, εφαρμογές κτλ) δεν έχει βασικό χρηματοδότη την Ελλάδα, αλλά τους ξένους.

Δηλαδή ότι χωρίς τους βάρβαρους δεν υπάρχει μια κάποια λύσις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: